Användarvillkor

Det är bra att du tar dig tid till att läsa våra användarvillkor och vi har gjort vårt yttersta för att hålla det så kort och koncist som möjligt. Vi är väldigt angelägna om att tillhandahålla en bra service för våra användare och ge god kundservice när detta är nödvändigt. När du gör ett köp efter att ha klickat på vår länk så får vi provision för detta. Mestadels av denna provisionen går rätt tillbaka till dig, men vi behåller en del för att kunna täcka våra kostnader och driva företaget. Men för att detta skall fungera behöver vi ha några enkla spelregler som du hittar i våra användarvillkor nedan.

Användarvillkor

1. Inledning

Detta avtal reglerar förhållandet mellan KickBack AS (ORG NO993389986) (härefter “KickBack”, “oss” eller “vi”) och den tjänst vi erbuder (härefter “Tjänsten”). Genom att registrera dig på Tjänsten godkänner du att ingå ett avtal med KickBack enligt villkoren i detta avtal. Den som registrerar sig på Tjänsten skapar ett “konto” och blir hädanefter “Användaren”. Observera att denna överenskommelse kan ändras och uppdateras löpande, jfr punkt 12.

Några viktiga begrepp/definitioner:

 • "Partner" betyder nätbutiker och andra säljare av produkter och tjänster som är kopplade till Tjänsten
 • "Transaktion" eller "Köp" avser affärer du gör med en Partner via Tjänsten
 • "Cashback" är poäng användaren får på Transaktioner eller Köp
 • "Kvalificerad transaktion" betyder Transaktioner eller Köp som är kvalificerad för Cashback. För att Transaktionen eller köpen ska kunna kvalificera till Cashback måste Partnern först bekräfta till oss att Transaktionen eller köpet är äkta och inte annulleras eller returneras, och att provisionen betalas till KickBack.

2. Tjänsten

Tjänsten gör det möjligt för Användaren att få Cashback på köp som görs hos en Partner.

3. Konto

Tjänsten kan användas av privatpersoner med leverans- och betalningsadress i Sverige. Ingen person kan ha mer än ett konto, detta gäller också om kontot blir stängt. Användaren måste registrera korrekt och uppdaterad information om sig själv, inklusive e-postadress, namn, adress och annan information som efterfrågas. Användaren är själv ansvarig för att uppdatera informationen. KickBack tar inte ansvar för fel eller förluster som kommer från felaktig information från användaren. Som Användare av Tjänsten måste man försäkra sig regelbundet om att man har korrekt e-postadress registrerad. Viktig information om tjänsten visas när man loggar in, eller sänds via e-post. En Användare kan inaktivera sitt konto genom att ta kontakt med kundservice. KickBack förbehåller sig rätten till att behålla data som är nödvändig dokumentation för bokföring eller relevant för att avslöja missbruk enligt punkt 8. KickBack förbehåller sig rätten till att inaktivera konto för en Användare som uppför sig felaktigt mot KickBacks anställda, partners eller andra grupper eller personer. Detta inkluderar bland annat användning av funktioner för att bjuda in nya användare.

4. Insamling av cashback.

För att en Användare skall kunna tjäna upp cashback måste Användaren vara inloggad på tjänsten och använda länken till den anslutna Partnern omedelbart innan personen genomför ett köp. Användarens konto krediteras när det finns en kvalificerad transaktion. Cashback beräknas olika beroende på Partner, produkter och andra villkor. Vi kommunicerar beräkningen för Cashback på de olika parternas profilsida inne i Tjänsten. KickBack förbehåller sig rätten till att göra ett beräkningsfel och tar inget ansvar för saknade cashback om fel uppstår - oavsett om felet uppstår hos Användaren, Tjänsten, Partner eller tredje part. Cashback beräknat från ordervärdet avrundas till närmaste heltal och beräknas normalt utifrån ordervärdet exklusive moms, andra avgifter, fraktkostnader och eventuella rabatter eller presentkort.

Under flera omständigheter kan köp som görs via Tjänsten anses vara okvalificerade transaktioner av en partner. Cashback kommer då inte att registreras eller så kommer de att raderas/avvisas i efterhand. Här kommer några exempel på situationer som kan leda till att ett köp inte betraktas som en kvalificeras transaktion:

 • Köp som helt eller delvis annulleras, returneras, ändras eller byts ut.
 • Köp som avbryts på grund av problem med betalning
 • Köp som avbryts på grund av tekniska problem hos partner
 • Köp som inte fullförs på grund av problem hos partner
 • Köp som kombineras med rabattkoder, kupongkoder, personliga rabatter, andra erbjudanden eller rabatter
 • Köp som registreras på ett konto som är stängt
 • Köp hos en partner som inte betalar cashback provision för köpet
 • Köp som är falska eller på annat sätt genomförs för att få cashback utan avsikt att använda produkten eller tjänsten som säljs av partner.
 • Köp där Användaren inte har aktiverat länken i Tjänsten innan köp.
 • Köp där inte hela beställningen genomförs på nätet.

Användare som har frågor relaterade till Tjänsten eller köp gjort via Tjänsten skall kontakta KickBack via Tjänsten (se länk till “Kontakt” eller “Kundservice”). Användare skall inte kontakta Partners eller tredje parter direkt med frågor relaterade till KickBack. Kundservice hos dessa aktörer har inte insikt i processerna som stöder Tjänsten.

5. Varighet på intjänad cashback

Cashback på varje köp har en varighet på 3 år från tidspunktet varje enkelt köp bekräftas som en kvalificerad transaktion. Cashback som inte används under dessa 3 år raderas automatiskt.

6. Utbetalning av Cashback

Värdet på en cashback motsvarar en svensk krona (SEK). Cashback från kvalificerade transaktioner kan bara utbetalas genom de möjligheter som presenteras i Tjänsten, och dessa kan ändras utan varning. Ett minimibelopp behövs vanligtvis vara intjänat innan cashback kan lösas in i presentkort, bankutbetalning eller andra tjänster. Detta minimibelopp kommuniceras på Kickbacks hemsidor. Presentkort skickas bara ut till Användare i Sverige och utbetalning görs bara till svenska bankkonton. Om det finns rimliga skäl till att misstänka missbruk kan cashback återkallas tills bekräftelse från partner är tillgänglig. Cashback kan inte flyttas/överföras till andra konton.

7. Kickback sin roll och ansvar.

Kickback är en marknadsföringskanal för Partners, och Partners är säljare vid alla köp. Kickback är inte en del i köpeavtalet mellan Partner och Användare, och representerar inte Partner i något tillfälle. KickBack har därför inget ansvar för Användaren om en produkt eller tjänst är defekt, om det är gett oriktiga eller ofullständiga upplysningar om produkten eller tjänsten från partnern, om Användaren ångrar på ett köp, eller om leveransen är försenad. KickBack önskar att vara en trygg marknadsplats för Användare. Kickback kan dock inte garantera att alla partners agerar hela tiden i enlighet med lagar och förordningar. För att kunna göra KickBack till en trygg marknadsplats önskar vi att få feedback om Användare har negativa eller positiva erfarenheter. Vi kan inte garantera att Tjänsten eller tekniska lösningar är tillgängliga hela tiden och vi är inte ansvariga för fel eller andra tekniska problem (hos Användare, levererat av KickBack, våra samarbetspartners, eller tredjepartsleverantörer). Spårning av köp och transaktioner görs i de flesta tillfällen av en tredje part. Kickback kan inte garantera tillgängligheten och funktionera till denna spårningen. Kickback är inte ansvarig för tekniska fel som leder till att KickBack och transaktioner inte registreras. Kickback garanterar inte att intjänad cashback kommer att kunna lösas ut i framtiden.

8. Överlåtelse

Användaren kan inte överlåta sitt avtal med KickBack eller intjänad Cashback till andra. KickBack kan överföra sina rättigheter och plikter mot Användaren till tredje part.

9. Missbruk av Tjänsten

Om det finns skälig grund kan Användarens konto avslutas hos KickBack utan förvarning. Vid avslutande av Användarens konto, raderas all intjänad cashback associerat med Användarens konto. Användaren skall inte genomföra, eller pröva att genomföra köp hos en Partner för att tjäna Cashback genom att ange falskt person- eller betalningsinformation eller missbruka erbjudanden hos Partners. Genom att genomföra, eller försöka genomföra köp som är falska för att tjäna Cashback utan intention om att använda produkter eller tjänster som erbjuds av Partners anses som missbruk. Vid missbruk av denna avtalen som har resulterat i betalning, förbehåller KickBack sig rätten att kräva att det felaktiga utbetalda beloppet tillbaka betalas.

10. Personlig integritet

Personlig integritet är viktigt för oss och vår behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen. Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vårt dokument om personlig integritet (härefter personuppgifts villkor). Genom att acceptera villkoren för användning av Tjänsten, accepterar du också våra personuppgifts villkor och hur vi behandlar personuppgifter.

11. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till Tjänsten, innehåll på Tjänsten och varumärken tillhör KickBack, Partners eller andra samarbetspartners av KickBack. Dessa rättigheter kan inte användas av Användare eller andra utan skriftligt samtycke från KickBack. Genom att använda Tjänsten och ladda upp innehåll i Tjänsten ger Användaren en permanent icke-exklusiv licens för att använda innehållet i Tjänsten och andra tjänster som tillhandahålls av KickBack, samt att överföra och ändra sådant innehåll.

12. Ändringar i denna avtalen

KickBack kan komma att göra ändringar i denna avtalen. Nya versioner av avtalen kommer alltid att vara tillgängligt i Tjänsten och vid större ändringar kommer vi informera våra Användare inne på sidan och på e-post. Sista versionen av avtalet är alltid tillgängligt inne på Tjänsten och är det avtalet som gäller.