Integritetspolicy

För oss på Kickback är det viktigt att våra användare litar på oss. Därför jobbar vi aktivt med att värna om din personliga integritet. I den här personuppgifts policyn förklarar vi hur och varför vi samlar in information, hur den används och hur vi tar hänsyn till dina personuppgifter.

1. Grundläggande om personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information om IP-adress och ditt användande av tjänster kan även under dessa omständigheter räknas som personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innebär all användning av personuppgifter som till exempel inhämtande, överföring och lagring. Personuppgiftsansvarig innebär den part som ensam, eller tillsammans med en annan part, bestämmer syftet med uppgifterna och sättet de hanteras på. Personuppgiftsansvarig har det slutgiltiga ansvaret för att försäkra att hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter.

KickBack AS (org.nr. 993389986, Norge) är personuppgiftsansvarig, se kontaktinformation nedanför.

Om du använder dig av ett Schibsted konto när du loggar in så är Schibsted personuppgiftsansvarig för informationen du delar med dem. Se Schibsted sin Privacy Policy.

Om du loggar in via Facebook så är Facebook personuppgiftsansvarig för informationen du delar med Facebook. Se deras Privacy Policy.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Generellt försöker vi på Kickback att minimera insamlingen av personuppgifter.

Generellt

Förutom de mottagare som nämns för varje syfte och ändamål kan vi dela dina personuppgifter med våra koncernbolag i Schibsted Media Group eller personuppgiftsbiträden som, antingen själva eller genom underleverantörer, är etablerade eller lagrar informationen i ett land utanför EU/EES. Detta kan vara med företag som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring, dataanalys och kundservice. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi i KickBack ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas i så vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerhetsställa att skyddsnivån av densamma som inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Våra tjänster är i huvudsak byggda på Google Cloud och Hetzner Online. Vi använder Cloudflare för att skydda våra tjänster mot vissa typer av attacker.

Teknisk loggföring

När du besöker våra sidor loggförs teknisk information som IP-adress, vilken sida du har efterfrågat och vilken data som har skickats i samband med efterfrågan (exempelvis information om enheten och nätläsaren), i system- och applikationsloggar. Vi använder den här informationen för att övervaka våra tjänster och för att kunna upptäcka fel och missbruk.

Informationen lagras i regel i två år. Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigat intresse.

Kontouppgifter

För att skapa ett konto hos KickBack måste du minimum ha en e-postadress och ett lösenord. Alternativt kan du använda dig av ditt Facebook eller Schibsted konto för att koppla dig upp till KickBack. I dessa tillfällen får vi utöver din e-postadress ofta tillgång till ditt fullständiga namn. I tillägg till detta sparar vi bland annat eventuella e-postadresser kontot var registrerat på tidigare, när kontot skapades eller sista gången du loggade in, inställningar och godkännanden.

Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är godkännandet du ger när du skapar kontot. Informationen sparas fram till kontot raderas.

Nätstatistik

Vi använder Google Analytics för att få en bättre förståelse om hur folk använder våra tjänster, bland annat vilka sidor de besöker, vad de klickar på, var de kommer ifrån och tekniska upplysningar om enheten de använder. Vi har inte möjlighet att identifiera individer utifrån datan vi sparar. Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigade intresse.

Våra informationskapslar (cookies) har kort livslängd och är begränsade till den aktuella webbplatsen. Information om händelser, klick och liknande sparas i 14 månader. Google är personuppgiftsbiträde av de här uppgifterna som lagras i USA eller Europa och omfattas av Privacy Shield-avtalet.

Vi har ingått ett uppgifts biträdesavtal med Google och bett Google att anonymisera alla IP-adresser, genom att maskera sista delen av adressen, innan informationen lagras.

Google erbjuder ett tillägg till nätläsare som generellt blockerar Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/181881

Klick på erbjudanden och annonser

När du klickar på erbjudanden på vår sida sparar vi klicket, både i nät statistiken och i en separat logg. Vi använder denna informationen för att rangordna erbjudanden och prioritera innehåll, men också för att upptäcka problem och eventuella missbruk av tjänsten.

Flera av erbjudandena som du hittar på våra sidor är tydligt markerade som annonser. När du klickar på de här länkarna / knapparna skickas du vidare till en extern adress som specificerats av annonsören. I regel skickas du först till ett företag som spårar trafiken (“spårningsleverantör”). Spårningsleverantörer arbetar utanför våra webbsidor och KickBack kontrollerar inte vad som händer på annonsörernas nätsidor eller hos deras underleverantörer. Vi lagrar denna informationen för att det är nödvändigt för att vi skall kunna tillhandahålla tjänsten. Vi lagrar klicken så länge du har ett konto hos oss, men raderar detaljerad information över tiden.

Transaktioner från annonsörer

Om du genomför ett köp via en av våra annonser så kan vi i de allra flesta tillfällen ta emot information om köpet. Detta inkluderar alltid vilken butik du har handlat i, tidpunkt, orderbelopp och vår egen referens till klicket innan köpet. I vissa fall tar vi emot ordernummer som en del av transaktions-identifikationen och / eller information om produkterna.

Vi kopplar transaktioner från annonsörer till ett loggfört klick och eventuellt till Google Analytics. Informationen används för att ge dig cashback, mäta våra tjänster, rangordna erbjudanden och butiker efter vilka som faktiskt används av våra användare. Vi lagrar denna informationen för att det är nödvändigt för att vi skall kunna tillhandahålla tjänsten. Vi lagrar klicken så länge du har ett konto hos oss, men raderar detaljerad information över tiden.

Utbetalning av cashback

För att få utbetalt cashback måste du lämna information om vem du är och ditt kontonummer. När vi har utbetalat cashback till dig, via bankkonto eller genom annan utbetalning, sparar vi belopp, metod, datum och personuppgifterna du angav när du begärde utbetalningen. Informationen delas med både vår egen och din bankförbindelse för att kunna genomföra betalningen. Anledningen till att vi lagrar denna informationen är för att det är nödvändigt om vi skall kunna genomföra utbetalningen i enlighet med redovisningslagen. Vi sparar informationen i minst 5 år och så länge kontot finns hos oss.

E-poster angående din konto hos oss

Vi sänder dig ibland e-poster, för att kunna återställa ditt lösenord, informera om ändringar i våra användarvillkor eller när cashback har blivit bekräftat. Vi använder oss av Mailjet för att sända ut e-poster. Vi har ingått ett databehandlings avtal med Mailjet, som använder sig av ett datacenter som ligger uteslutande i Europa. När du får en e-post från oss kan vi se om du öppnat e-postmeddelandet och se vilka länkar du eventuellt klickar på. Vi får också information om det uppstår problem med att leverera till din e-postadress. Den här informationen blir speglad i vår egen tekniska loggföring för att kunna övervaka Mailjet och eventuellt kunna byta leverantör i framtiden.

Vi sparar som regel denna information i 3 år. Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigat intresse, för att kvalitetssäkra tjänsten och kontrollera vad vi sänder och avaktivera e-postadresser som inte längre är aktiva.

Nyhetsbrev

Om du önskar att ta emot e-post när det kommer nya erbjudanden så måste du registrera din e-post hos oss. Vi använder oss av Mailjet för att sända ut nyhetsbrev, se föregående punkt för ytterligare detaljer.

Vi sparar information om vilka nyhetsbrev du har mottagit, vilka du har öppnat och vilka länkar i nyhetsbrevet du har klickat på. Detta gör vi för att vi skall kunna förbättra våra nyhetsbrev och för att ta bort innehåll som användare inte tycker är intressant. Vi kan också använda informationen vi har om öppning och klick för att reducera antalet nyhetsbrev vi skickar ut.

Lagringen är baserad på ditt samtycke. Du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att klicka på länken längst ner i varje nyhetsbrev.

Kontakt med kundservice

Om du kontaktar kundservice via vårt supportformulär skapas ett nytt ärende. I vissa fall efterfrågar vi ytterligare information för att vi ska kunna undersöka vad som är fel eller kunna dokumentera köpet till våra partners.

Vi lagrar denna informationen för att det är nödvändigt för att vi skall kunna tillhandahålla tjänsten. Information som blir sent via e-post blir lagrad i upp till två år.

Förhindra oönskad och brottslig aktivitet

Vi gör allt vi kan för att förhindra brottslig aktivitet. Vi använder flera typer av data för att identifiera överträdelser och bedrägerier, inklusive IP-adresser och informationskapslar. Om vi upptäcker något misstänksamt kan vi dela våra misstankar med relevanta parter och eventuella myndigheter.

Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigat intresse.

3. Informationskapslar

Listan med informationskapslar hittar du i vår cookie policy.

4. Kontaktuppgifter:

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår användning av personuppgifter kan du gärna kontakta oss via e-post på [email protected] eller skriftligt till:

KickBack AS

Postboks 155 Sentrum

0102 Oslo

Du kan även kontakta Data Privacy Officer för Schibsted Media Group via detta formulär (extern länk till Google Forms).

5. Dina rättigheter

Alla som frågar har rätt att få grundläggande information om hantering av personuppgifter i en verksamhet. KickBack har delat denna typ av information i den här policyn. Alla som är registrerade i våra system har rätt till insyn av sina egna uppgifter i enlighet med relevant lagstiftning. Denna ger dig rätt:

  • att få insyn i egna upplysningar och vad vi har lagrat om dig
  • att få oriktiga, ofullständiga upplysningar rättade, raderade och supplerade
  • att kunna bestrida vår behandling av data
  • att kunna dra tillbaka ett tidigare samtycke
  • till dataportabilitet. I den grad det är relevant kan du överföra data som har vi har samlat in under samtycke, till en annan lösning.

Förfrågningar måste besvaras av KickBack inom 30 dagar.

6. Inspektionsmyndighet

KickBack AS ligger i Norge, därför är det Datatilsynet (Norges Datainspektion) som övervakar KickBack.

Om du inte tycker att KickBack respekterar dina rättigheter så kan du vända dig till:

Datatilsynet

Webb: https://www.datatilsynet.no/

E-post: [email protected]

Telefon: +47 22 39 69 00

Postadress: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge